Bezpieczeństwo danych w firmie

Jak wynika z raportów za ubiegły rok, aż około połowa przedsiębiorców miała styczność z wyciekiem danych z ich firm. Tym samym trzeba podkreślić to, że jest to niezwykle istotne, aby zadbać o owe dane, o ich bezpieczeństwo. Przestępstwa polegające na kradzieży poufnych danych dotyczą nie tylko tych dużych, ale również tych małych i średnich przedsiębiorstw, są związane z atakami hakerów.

Kto jest najbardziej narażony?

Mówimy o owym narażeniu na utratę danych, ale trzeba również podkreślić to, że mamy do czynienia z pewnymi sektorami, w których przypadku będziemy mówili o zwiększonym ryzyku wycieku danych. Mowa jest o takich sektorach jak:

  • sektor finansowy
  • sektor telekomunikacyjny
  • sektor handlowy

Mówiąc o zagrożeniu należy wskazać na to, że tak naprawdę nie chodzi tylko o ataki hakerów, ale bardzo dużym zagrożeniem są pracownicy firmy. Ich lojalność jest czymś niezwykle istotnym, a jej brak to bardzo duże zagrożenie.

Jak chronić dane?

W tym miejscu należy, zatem wskazać na pewne narzędzia, dzięki którym można zapobiec wyciekom danych z firmy. Na pewno bardzo ważna będzie kontrola pracowników. W tym względzie nie chodzi oczywiście o to, aby zatrudnić kogoś, kto będzie na nich nieustannie spoglądał, ale chodzi o zastosowanie specjalnego oprogramowania, dzięki któremu owa kontrola będzie możliwa.

 

Oprogramowanie dla kontroli

Takiego oprogramowania mamy na rynku bardzo wiele. Wskażemy na te, za pomocą którego możemy stale monitorować komputery oraz telefony komórkowe pracowników. Spy Phone jest bardzo dobrym przykładem oprogramowania mającego na celu kontrolowanie rozmów prowadzonych przez dany telefon, ich nagrywanie jak również rejestracja dźwięków z otoczenia, dzięki czemu można zidentyfikować miejsce, w którym znajduje się dany pracownik. Z drugiej strony mamy także oprogramowanie o nazwie Spy Logger.

Dzięki niemu można monitorować aktywność pracowników na danym komputerze, dzięki niemu mamy dostęp do wszystkich stron internetowych, które są odwiedzane, mamy dostęp do tego, co jest udostępniane, z kim kontaktuje się dany pracownik. Są to oczywiście tylko pewne przykłady programów, aczkolwiek obrazujące to, w jaki sposób można zabezpieczyć się przed brakiem lojalności ze strony własnego pracownika i tym samym przed wyciekiem poufnych ważnych danych, co z kolei mogłoby stanowić bardzo duże zagrożenie dla danego przedsiębiorstwa. Tym samym żaden przedsiębiorca nie jest w tejże kwestii bezbronny i ma w dyspozycji odpowiednie narzędzia.